artykuł nr 1

RADA GMINY

Rada Gminy Opatów jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu.