artykuł nr 1

Uchwała Sejmiku Śląskiego w sprawie: Programu ochrony powietrza dla dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne substancji w powietrzu

"Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu" uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 19 grudnia 2011 r. nr IV/16/7/2011.