artykuł nr 1

Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck.

artykuł nr 2

Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec II

artykuł nr 3

Postanowienie Wójta Gminy Opatów o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Opatów o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko- Kłobuck"

artykuł nr 4

Postanowienie Wójta Gminy Opatów o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Opatów o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 relacji Kuków-Zwierzyniec I- Zwierzyniec II- Zwierzyniec III”

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck