artykuł nr 1

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot....

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Opatów dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Opatów raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
artykuł nr 2

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019