artykuł nr 1

Decyzja o uznaniu za mienie gminne działek gruntu położonych w Opatowie

Decyzja o uznaniu za mienie gminne działek gruntów położonych w Opatowie 2449, 436, 451/9, 1016/3, 1016/5, 1016/7