artykuł nr 1

IWANOWICE DUŻE

 SZKOŁA PODSTAWOWA W IWANOWICACH DUŻYCH

 Iwanowice Duże, ul. Częstochowska 63

42-152 Opatów
tel. (034) 319-60-40
spiduze@op.pl
 

 Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Dorota KNYSAK