artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020r. (kontrola kompleksowa)

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 października 2017r. (kontrola doraźna)

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 28 lipca 2017 r.

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2016r. (kontrola kompleksowa)

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.