główna zawartość
artykuł nr 1

ORGANIZACJA URZĘDU

Pokój
nr
JednostkaTelefon
PARTER
1Kasa, Ewidencja działalności gospodarczej, Zezwolenia na handel alkoholem,
Podatek od środków transportu,
Opłata skarbowa
wew. 39
2

Ewidencja ludności, Dowody osobiste,
Kadry, BHP, Archiwum

wew. 38
4Drogownictwo, Leśnistwo i Łowiectwo,
Ochrona środowiska, Radca prawny
wew. 37
5

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Inwestycje i planowanie przestrzenne

wew. 40
I PIĘTRO
6Referat finansowy, Księgowośćwew. 35
7Skarbnik - kierownik referatu finansowegowew. 36
8Podatki i opłaty lokalnewew. 34
9Sekretariat(34) 319 60 93
(34) 319 60 33
(34) 319 60 26
fax (34) 319 60 81
10Wójt Gminywew. 55
11Urząd Stanu Cywilnegowew. 46
12Sekretarz Gminywew. 32
BUDYNEK "B"
PARTER
20Gospodarka odpadami
Informatyk, Promocja Gminy
wew. 41
23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Świadczenia rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny,
Program Rodzina 500+

wew. 66
I PIĘTRO
15Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Księgowość
wew. 42
16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc Społeczna
wew. 43
17Obsługa rady gminy,
Rolnictwo, Gospodarka gruntami
i mieniem komunalnym,
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
Terenowy punkt  informacji rolniczej
wew. 44
18Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wew. 47