główna zawartość
artykuł nr 1

SKŁAD RADY

W wyborach w dniu 16 listopada 2014 r.
do Rady Gminy w Opatowie
wybranych zostało 15 radnych.

 

Witold Łacny - Przewodniczący
Dariusz Zając - I Wiceprzewodniczący
Mirosław Szewczuk - II Wiceprzewodniczący

 
Członkowie:
 
Leszek Biernacki
Robert Pośpiech
Artur Bednarek
Jacek Heluszka
Jan Ślusarczyk
Mirosław Grzyb
Mieczysław Floriański
Józef Chyra
Tomasz Kotowicz
Piotr Rojszczyk
Stanisław Grzyb
Andrzej Zalski