główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2018 rok

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży