główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki wyborów

artykuł nr 2

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze:

Nr 1 w Opatowie,
Nr 2 w Opatowie,
Nr 3 w Iwanowicach Dużych,
Nr 4 w Waleńczowie,
Nr 5 w Wilkowiecku,
Nr 6 w Złochowicach,
Nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym,

 

informują, że w dniu wyborów samorządowych  

  – 21 października 2018 roku – 

rozpoczynają pracę od godz. 6.00

 

 Lokale wyborcze czynne

 od godz. 7.00 do godz. 21.00

artykuł nr 3

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 4

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 4 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatów oraz o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Opatów, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

artykuł nr 5

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 6

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 8

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 28 września 2018r.o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

artykuł nr 9

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

artykuł nr 10

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatów

artykuł nr 11

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

PLAN DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE

w dniach od 19 września do 26 września 2018 roku

DATA DYŻURU

GODZINY DYŻURU

19.09.2018

14.00 – 15.30

20.09.2018

14.00 – 15.30

21.09.2018

14.00 – 15.30

24.09.2018

14.00 – 15.30

26.09.2018

18.00 – 24.00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Grażyna Jędrycha

artykuł nr 12

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 13

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Opatów

w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

   
  Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy .

Zgłoszenia kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać
w Urzędzie Gminy Opatów
ul. Kościuszki, pokój nr 17
w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia
21 września 2018 roku do godz.15.30


         

            Wójt  Gminy Opatów
             Bogdan SOŚNIAK

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

artykuł nr 15

Plan dyżurów GKW

PLAN DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE

od dnia 11.09.2018r. do 17.09.2018r.

DATA DYŻURU

GODZINY DYŻURU

11.09.2018

14.00 – 15.30

12.09.2018

14.00 – 15.30

13.09.2018

14.00 – 15.30

14.09.2018

14.00 – 15.30

15.09.2018

09.00 – 11.00

17.09.2018

15.30 – 24.00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Grażyna Jędrycha

artykuł nr 16

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania w Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

artykuł nr 17

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 18

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 19

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie

artykuł nr 20

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Częstochowie

artykuł nr 21

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

artykuł nr 22

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 24

Uchwała w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów

Uchwała Nr 183/XL/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów