artykuł nr 1

Rok 2010

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 8/III/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu wpółpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 7/III/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 6/II/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 5/II/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego Rady Gminy podróży służbowych 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 4/I/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów i określenia przedmiotu działania komisji 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 3/I/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania i składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 2/I/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 1/I/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatów 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 12/IV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie decygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 11/IV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 10/IV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok 516 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Rok 2010

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2006-2010)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 234/LII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 233/LII/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 232/LI/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 231/LI/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 230/LI/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 322 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 229/LI/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 328 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 228/L/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 227/L/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 226/L/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 225/L/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 219/XLVIII/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 224/XLIX/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 223/XLIX/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 222/XLVIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bieruń 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 221/XLVIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych na terenie gminy Opatów 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 220/XLVIII/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 219/XLVIII/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 218/XLVII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie stanowiska dot. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Powrót do Ojczyzny" 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 217/XLVII/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania ? podpisania umowy na świadczenie usług o podwyższonym standardzie oświetlenia 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 216/XLVI/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 349 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 215/XLVI/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 214/XLVI/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 213/XLVI/2010 RADY GMINY W OPATOWIE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 212/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 211/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w zakresie zadań własnych gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 210/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany załacznika uchwały w sprawie podziału gminy Opatów na okregi wyborcze 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 209/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 208/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 207/XLV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 206/XLIV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na Ośrodki Zdrowia w Opatowie i w Złochowicach 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 205/XLIV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2009 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 204/XLIV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Wójta 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 203/XLIV/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 202/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Opatów 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 201/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 200/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr ewidencyjny 316/1 położonej w Złochowicach przy ul. Długiej o pow. 0.0023 ha 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 199/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 198/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Opatowie Nr 196/XLII/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 197/XLIII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 marca 2010 r.w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 196/XLII/2010 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2010 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer