artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020
WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2017

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 rok

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

artykuł nr 4

Rozeznanie cenowe - dostawa pomocy dydaktycznych

Rozeznanie rynku na dostawe pomocy dydaktycznych w ramach części zadań projektu „Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów”

artykuł nr 5

Rozeznanie cenowe - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Rozeznanie rynku na dostawe sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach części zadań projektu „Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów”