artykuł nr 1

Wyposażenie pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

Wyposażenie pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

artykuł nr 2

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej

artykuł nr 3

Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej

Dostępne kategorie:
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021